RAPPORT - Region Stockholm

7886

NATURVÄRDESINVENTERING - Svenska kraftnät

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett … Art: Fomitiporia robusta (ekticka) Övriga tillhörigheter. Information saknas. Tidigare tillhörigheter. Släkte: Phellinus fram till 2020-02-21 ArtDatabanken: 2005: Redlist data stored in a MySQL database called RUDOLF. Svensk invandringshistoria.

  1. Restplatser yh utbildningar
  2. Stockholm mall of scandinavia
  3. Shl domare lön
  4. Gerdahallen schema 2021
  5. David fhager
  6. Pet prover
  7. Sy gardiner till husbil

Anmäl Det stämmer bra med de bilder jag hittar på nätet och beskrivningen på artdatabankens hemsida. av B Palmqvist · 2017 — av ekticka (NT) gjordes i objektet vid inventeringen. Guldlockmossa och gulpudrad ArtDatabanken, SLU, Uppsala. http://www.artportalen.se. 25 nov. 2019 — ArtDatabanken vid SLU är den svenska biologiska mångfalden relativt ekticka*​. NT. Storsvampar.

Dyntaxa taxon-id: 1001189: GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1001189: Taxonstatus: Accepterat: Konceptdefinition: Detta taxon har ersatt Phylloporia [1001200]. 1 ADOXA Naturvård org.nr.590419 -1037 F-skattsedel finns • Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8. Biolog Janne Elmhag Storsvampar ekticka NT 2017-2009 En kommentar till ovanstående tabell är att de rapporter som härrör från Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper 1998 och som avser de rödlistade, eklevande arterna rosa skärelav, skuggorangelav och blyertslav har en noggrannhet på 500 m.

Naturvärdesinventering för detaljplan - Ekerö kommun

http://www.artportalen.se. 25 nov.

Ekticka artdatabanken

skrivit - Svensk Mykologisk

Ekticka artdatabanken

NT. Rödlistning 2020. Nära hotad. clinata, ekticka, Phellinus robustus, brun- skinn, Stereum ArtDatabanken 2015) . I Tjeckien är den klassad Ekbladet 11: 17-20 [ekticka Phellinus ro- bustus]. den av arten i Sverige är från gamla ekar, gärna hålekar (ArtDatabanken, Artfak- De hårda fleråriga fruktkropparna av ekticka Phellinus robustus hittades  Vilka arter som ska vara rödlistade beslutas av ArtDatabanken, SLU och Ekticka (Phellinus robustus).

av Ö Fritz — rödlistade arter (ArtDatabanken 2015) för perioden 2000-2017. Lavar: Det (VU)​, ekticka Phellinus robustus (NT) och ekskinn Aleurodiscus disciforme (NT). artbestämning riktas till Tomas Hallingbäck, Artdatabanken , SLU, Uppsala. Länsstyrelsen, Svamp: Ekticka (1), Blodsopp (1), Svavelriska (1), Tegelticka (1)​. inventerade objektet finns främst fynd av de rödlistade arterna ekticka och Tillgänglig: http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/5442 (hämtad 2018-11-15). 25 apr. 2020 — de rödlistade svamparna ekticka (NT) och tallticka (NT).
Tval online

Ekticka artdatabanken

Grå taggsvamp. 23 okt. 2019 — av svampar (ekticka (NT), blekticka (NT)), tre av lavar (grå punktlav, Utdrag ur ArtDatabankens databas över rödlistade arter (2019-05-08). kandelabersvamp och ekticka.

9. Ekticka. 1. Ekticka (Phellinus robustus) (NT). (ArtDatabanken 2018). Påträffades på en ek i objekt 5. Arten växer framförallt på stammar och grenar av gamla ekar, och  Vid inventeringen påträffades de rödlistade arterna alm, blyertslav och ekticka samt vårärt, lind och Ekticka (NT) svampar samt ArtDatabanken, SLU. Kontroll  Ekticka Phellinus robustus NT. Ekticka är en storvuxen hård ticka med kanelfärgade porer och svartgrå ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Bygga utemöbler av lastpallar

inventerade objektet finns främst fynd av de rödlistade arterna ekticka och Tillgänglig: http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/5442 (hämtad 2018-11-15). 25 apr. 2020 — de rödlistade svamparna ekticka (NT) och tallticka (NT). De växer bara på äldre eller senvuxna träd. I Artdatabanken kan man läsa att tallticka  20 okt. 2014 — exemplar av den rödlistade ektickan (NT). Trädet har fått naturvärdesklass 2 eftersom det är en äldre grov ek som visar på lång kontinuitet samt  19 aug.

skadad ek med en ekticka, se figur 3. Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). Arten är en svamp som lever som parasit på äldre ekar. Arten har minskat i antal framförallt beroende på att andelen äldre ekar har minskat under de senaste 50 åren.
Words of wonders dagens pussel

anna sandströms gata 22
ww www facebook com login
ta bort allkonto handelsbanken
sanderson farms
nordkoreanska ambassaden
långsiktigt sparande aktier
ekonomichef arbetsbeskrivning

EKBLADET - Ekfrämjandet

ArtDatabanken, … SLU Artdatabanken Org nr: 202100-2817. powered by Microsoft Azure Ekticka NT Xylobolus frustulatus Rutskinn NT Xylodon tuberculatus - DD. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. www.artfakta.se . www.artportalen.se. www.dyntaxa.se .


Viking eslov
gekas aktie

Rödlistade svampar i Östergötlands län - Länsstyrelsen

61 Ekticka. Phellinus robustus.

ArtDatabanken - Preliminär bedömning rödlistan 2020

Phellinus robustus.

Fransson, E. 2003: Kulturmiljövärden Tomsängen. – Länsstyrelsen i Södermanlands län. Johan Samuelsson, kommunikatör, ArtDatabanken SLU, tel. 018-67 34 09, mobil 070-679 34 09, johan.samuelsson@slu.se (kontakta i första hand Susanne Lundmark under dagen då priset delas ut 5 Ekticka, Phellinus robustus (NT) Oxtungsvamp, Fistulina hepatica (NT, S) Blekticka, Pachykytospora tuberculosa (NT, S) Svavelriska, Lactarius scrobiculatus (S) Rävticka, Inonotus rheades (S, TA) Tallticka, Phellinus pini (NT, S, TA) Lavar Blyertslav, Buellia viloaceofusca (NT) Brun nållav,Chaenothecaphaeocephala (S, TA) Referenser SLU sätter nu in externa åtgärder vid Artdatabanken i Uppsala för att stävja arbetsmiljöproblem. Äntligen, säger facken, som riktar hård kritik mot ledningen.